Władze


W dniu 20 września 2013 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie  wyłoniło nowe władze Stowarzyszenia.

Obecnie prezesem jest Joanna Iwanicka.

Funkcje skarbnika pełni Krystyna Pachulska.

W składzie zarządu znajdują się też:  Aleksandra Pruszyńska, Edward Gilert, Joanna Kokosza, Joanna Graczyk.
Adres do korespondencji:
  Zespół Szkół nr 2
ul. Orylska 9
06-400 Ciechanów
woj. mazowieckie

Organizacja Pożytku Publicznego
Stowarzyszenie Fundusz Stypendialny
dla Młodzieży Wiejskiej
im. Aleksandry Bąkowskiej
NR KRS 0000155524
nasze konto: PKO BP O/CIECHANÓW
33 1020 1592 0000 2502 0055 0293