Przekaż 1% swojego podatku


Przekaż 1% swojego podatku na stypendium dla młodzieży i studentów z terenów wiejskich i małych miast
Adres do korespondencji:
  Zespół Szkół nr 2
ul. Orylska 9
06-400 Ciechanów
woj. mazowieckie

Organizacja Pożytku Publicznego
Stowarzyszenie Fundusz Stypendialny
dla Młodzieży Wiejskiej
im. Aleksandry Bąkowskiej
NR KRS 0000155524
nasze konto: PKO BP O/CIECHANÓW
33 1020 1592 0000 2502 0055 0293