Strona głównaDziękujemy Darczyńcom!
Wszystkim Państwu chcemy bardzo serdecznie podziękować

za przekazanie 1% podatku za rok 2019,
a przede wszystkim za dowód poparcia dla naszej działalności.


I TY MOŻESZ BYĆ DARCZYŃCĄ
A w dodatku nie musi Cię to nic kosztować!

Wystarczy, że rozliczając się z Urzędem Skarbowym w corocznej deklaracji podatkowej wpiszesz w  odpowiedniej rubryce
nr KRS  Stowarzyszenia Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. Aleksandry Bąkowskiej.
TEN NR TO: 0000155524.


A warto, bo nasza organizacja już od 2001 r. udziela stypendiów dla zdolnej i pracowitej młodzieży wiejskiej z niezamożnych rodzin z okolic Ciechanowa, która uczęszcza do szkół ponadgimnazjalnych lub rozpoczyna studia wyższe. Bez tych stypendiów kontynuowanie edukacji przez wiele dziewcząt i chłopców byłoby bardzo utrudnione, a w niektórych przypadkach niemożliwe.

Jeśli rozliczasz się np. wspólnie ze swoim małżonkiem, a nie utrzymujesz się z prowadzenia działalności gospodarczej, tylko z pracy zarobkowej lub jesteś emerytem to w deklaracji PIT-37 wpisz w rubryce I pod pozycją 131 nr KRS: 0000155524, a pod nr 132 - kwotę, która będzie wynosiła 1 % kwoty z pozycji 126. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą to nr KRS naszej organizacji wpisujesz do deklaracji PIT - 36.

Nie będzie Cię to nic kosztować, ani nie musisz się dodatkowo trudzić. Urząd Skarbowy bowiem sam przeleje ten 1% na konto naszego funduszu stypendialnego. Jeśli w deklaracji zostawisz puste rubryki 131 i 132, to ten 1 % razem z pozostałymi 99% podatku dochodowego trafi w całości do fiskusa.

Nie pozwól więc żeby Twój 1 % zmarnował się i nie zasilił młodzieży, która jest tego warta i która czeka na Twój szlachetny gest.

  • Rocznie udzielamy pomocy stypendialnej dwudziestu kilku do ponad trzydziestu uczniom i studentom.

  • Stypendia nie są jednorazowe, tylko wypłacane co miesiąc (bez wakacji). Wynoszą z reguły ponad 200 zł do ok. 400 zł, a więc odczuwalnie poprawiają budżety stypendystów.

  • Do niedawna skupialiśmy się na udzielaniu pomocy stypendialnej młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół CKR w Gołotczyźnie i jej absolwentom. Obecnie rozszerzamy swoją działalność na cały powiat ciechanowski. Towarzyszy temu  zmiana adresu do korespondencji na nowy: 06-400 Ciechanów, ul. Orylska 9 (przy ZS nr 2).

  • Patronką naszego funduszu stypendialnego jest założycielka szkół dla chłopców i dziewcząt wiejskich z rodzin rolniczych- Aleksandra Bąkowska.

  • Naszego funduszu nie założył żaden polityk, tylko miejscowi nauczyciele, księża, rodzina A. Bąkowskiej, absolwenci działający w Stowarzyszeniu Bratniacy i lokalni mieszkańcy. 
HISTORIA STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie powstało w 1999 r. z inicjatywy Lucyny Janikowej  emerytowanej nauczycielki  Zespołu Szkół w Gołotczyźnie (obecnie ZS RCKU w Gołotczyźnie koło Ciechanowa na Mazowszu), jej dzieci: Wojciecha Janika i Joanny Iwanickiej, rodziny św. pamięci Anny z Sędzimirów Różańskiej (potomków Aleksandry Bąkowskiej, założycielki w 1909 r. szkoły dla dziewcząt z rodzin włościańskich w Gołotczyźnie), nauczycieli, absolwentów gołockich szkół zrzeszonych w Stowarzyszeniu Bratniaków, mieszkańców i miejscowych księży.

Na fundusz założycielski (30 tys. zł) złożyły się darowizny:   Lucyny Janikowej, Wojciecha Janika, Joanny Iwanickiej i  rodziny św.  pamięci Anny z Sędzimirów Różańskiej.

Wraz z rozwojem swojej działalności Stowarzyszenie stopniowo rozszerzało krąg swoich dobroczyńców, pozyskując darowizny oraz od 2005 r. z momentem uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego - odpisy tzw. 1 % od firm i osób prywatnych. Nasze konto zasilały także wpływy ze zbiórek i loterii oraz z balów sylwestrowych.

Początkowo Stowarzyszeniem kierowała Lucyna Janikowa, która po kilku latach z uwagi na swój wiek, zrezygnowała z funkcji prezesa. W uznaniu zasług  dla realizacji celów i zadań władze Stowarzyszenia nadały jej  wtedy tytuł prezes honorowej.

Po niej funkcję prezesa objęła Wiesława Gąsiorowska, nauczycielka, a od roku szkolnego 2013/2014 dyrektor ZS RCKU w Gołotczyźnie.

Dnia 20 września 2013 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie wyłoniło nowe władze Stowarzyszenia.

Obecnie prezesem jest Joanna Iwanicka. Funkcję skarbnika pełni Krystyna Pachulska.
W składzie zarządu znajdują się też: Aleksandra Pruszyńska,   Edward Gilert,   Zdzisław Podgórski,  Joanna Kokosza,  Joanna Graczyk, Grażyna Żbikowska.
Adres do korespondencji:
  Zespół Szkół nr 2
ul. Orylska 9
06-400 Ciechanów
woj. mazowieckie

Organizacja Pożytku Publicznego
Stowarzyszenie Fundusz Stypendialny
dla Młodzieży Wiejskiej
im. Aleksandry Bąkowskiej
NR KRS 0000155524
nasze konto: PKO BP O/CIECHANÓW
33 1020 1592 0000 2502 0055 0293